Бурбика Михайло Михайлович

Бурбика Михайло Михайлович / Mykhaylo M. Burbyka

Місце роботи : завідувач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету

Вчене звання та вчений ступінь : доктор юридичних наук, доцент

Електронна пошта : kafedrapravasumdu@ukr.net

 

Коротке резюме :

Михайло Михайлович Бурбика народився 28 серпня 1960 р. у м. Лебедин Сумської області в сім’ї юристів. Закінчив Лебединську середню школу № 5, а у 1983 р. – Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського із відзнакою.

Із 1983 по 2010 рр. працював в органах прокуратури України. Зокрема, обіймав посади : помічник прокурора району, слідчий, старший слідчий, заступник міжрайонного прокурора, прокурор міста Охтирки, прокурор Лебединського району, прокурор міста Суми, начальник управління прокуратури області, заступник прокурора області.

У 1989-1990 – прокурор відділу Прокуратури УРСР.

Із 2010 по 2014 рр. Михайло Михайлович Бурбика був завідувачем кафедри права юридичного факультету Сумського державного університету, а із 2014 р. – завідувач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету.

Нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України. Є автором понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів – правові та організаційні засади діяльності державних, правоохоронних і судових органів.

 

Перелік наукових праць:

 1. Бурбика М. М. Правовий статус кадрових підрозділів органів прокуратури України / М. М. Бурбика // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2005. – Вип. 31. – С. 306-313.
 2. Бурбика М. М. Робота з персоналом в органах прокуратури України / М. М. Бурбика // Право і безпека. – Харків. – 2005. – № 4/3. – С. 47-50.
 3. Бурбика М. М. Сутність та система професійного навчання персоналу органів прокуратури / М. М. Бурбика // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.– 2006. – Вип.33. – С. 364-373.
 4. Бурбика М. М. Сутність та елементи профорієнтаційної роботи в органах прокуратури України / М. М. Бурбика // Право і безпека. – 2006. – № 5/1. – С. 53-57.
 5. Бурбика М. М. Ретроспективний аналіз роботи з персоналом в органах прокуратури за радянських часів / М. М. Бурбика // Матеріали науково-практичної конференції «Трудове право України в контексті європейської інтеграції. – Харків: – 2006. – С. 207-212.
 6. Бурбика М. М. Прокурорський нагляд у сфері банкрутства / М. М. Бурбика // Вісник прокуратури. – 2008. – № 8. – С. 36-40.
 7. Бурбика М. М. Правові основи координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності / М. М. Бурбика // Форум Права – № 3. – 2008. – С. 77-82 [Електронне видання].– Режим доступу: // http://www.nbuv. gov.ua/ e-journals/FP/2011-3/bmmckd. pdf.
 8. Бурбика М. М. Сутність координації правоохоронної діяльності в Україні / М. М. Бурбика // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми роботи з персоналом у правоохоронних органах». – Харків, 2008р. – С.211-215.
 9. Бурбика М. М. Уточнення термінології з питань визначення місця та ролі органів прокуратури як суб’єкта протидії злочинності / М. М. Бурбика // Вісник прокуратури. – 2009. – № 2. – С. 62-67.
 10. Бурбика М. М. Мета та значення органів прокуратури в сучасній державі / М. М. Бурбика // Вісник прокуратури. – 2009. – № 8. – С.46-50.
 11. Бурбика М. М. До питання координаційної діяльності у сфері протидії злочинності / М. М. Бурбика // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 4. – С. 274-278.
 12. Бурбика М.М. Суб’єкти координаційної діяльності у сфері протидії злочинності: місце та значення поміж них органів прокуратури / М.М. Бурбика // Збірник наукових праць: «Актуальні проблеми права: Теорія і практика». – Луганськ. – 2010. – № 14. – С. 40-49.
 13. Бурбика М. М. Правовий статус органів прокуратури як суб’єкта протидії злочинності/ М. М. Бурбика // Збірник наукових праць: «Актуальні проблеми права: Теорія і практика». – Луганськ. – 2010. – № 15. – С. 34-42.
 14. Бурбика М. М. Сутність та особливості координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності / М. М. Бурбика // Вісник національної академії прокуратури України. – 2010. – № 1. – С. 70-74.
 15. Бурбика М. М. Уточнення термінології з питань визначення місця та ролі органів прокуратури як суб’єкта протидії злочинності / М. М. Бурбика // Вісник прокуратури. – 2010. – № 3. – С. 27-33.
 16. Бурбика М. М. Правовий статус органів прокуратури як суб’єкта протидії злочинності / М. М. Бурбика // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку». – Суми, 2010.– С. 530-535.
 17. Бурбика М. М. Напрями координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності / М. М. Бурбика // Збірник наукових праць: «Актуальні проблеми права: Теорія і практика». – Луганськ. – 2011. – № 18. – С. 237-244.
 18. Бурбика М. М. Поняття та особливості форм координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності / М. М. Бурбика // Збірник наукових праць: «Актуальні проблеми права: Теорія і практика». – Луганськ. – 2011. – № 19. – С. 186-192.
 19. Бурбика М. М. Нормотворча діяльність органів прокуратури як елемент її координаційної діяльності / М. М. Бурбика // Збірник наукових праць: «Актуальні проблеми права: Теорія і практика». – Луганськ. – 2011. – № 20. – С. 150-157.
 20. Бурбика М. М. До питання про координаційні наради керівників правоохоронних органів / М. М. Бурбика // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. Том 16. – Вип. 3. – 2011.– С. 150-156.
 21. Бурбика М. М. Планування координаційної діяльності в органах прокуратури / М. М. Бурбика // Збірник наукових праць: «Актуальні проблеми права: Теорія і практика». – Луганськ. – 2011. – № 21. – С. 127-133.
 22. Бурбика М. М. Напрями координаційної діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю / М. М. Бурбика // Юридична наука і практика. – 2011. – № 1. – С. 64-70.
 23. Бурбика М. М. Створення слідчо-оперативних груп під час розслідування злочинів / М. М. Бурбика // Публічне право. – 2011. – № 4. – С. 211-216.
 24. Бурбика М. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності / М. М. Бурбика // Наука і правоохорона. –2011. – № 2 (12). Ч. ІІ. – С. 15 – 18.
 25. Бурбика М. М. Поняття та елементи механізму координаційної діяльності органів прокуратури / М. М. Бурбика // Європейські перспективи.–2011.- № 4.- С. 40-44.
 26. Бурбика М. М. Щодо питання удосконалення кадрового забезпечення координаційної діяльності / М. М. Бурбика // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського університету внутрішніх справ. – Запоріжжя. – 2011. – № 4 (57). – С. 67-71.
 27. Бурбика М. М. Повноваження органів прокуратури у сфері координаційної діяльності / М. М. Бурбика // Митна справа. – 2011. – № 5 (77). – ч.2. – С. 224-229.
 28. Бурбика М. М. Особливості взаємодії органів прокуратури з іншими правоохоронними та контролюючими органами під час координаційної діяльності / М. М. Бурбика // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 88-92. [Електронне видання]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11bmmckd.pdf.
 29. Бурбика М. М. Координаційна діяльність прокуратури у сфері протидії злочинності: організаційно-правові засади (монографія) / М.М. Бурбика. – Суми: СумДУ. – 2011, 305с.
 30. Бурбика М. М. Нормативна база у сфері координаційної діяльності органів прокуратури / М. М. Бурбика // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 2. – Луганськ, 2011. – С. 105-107.
 31. Бурбика М. М. Форми координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності / М. М. Бурбика // Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми реформування національного законодавства в умовах реформи». – Київ, 2011. – С. 28-32.
 32. Бурбика М. М. Правова природа контролю у сфері координаційної діяльності / М. М. Бурбика // Матеріали Всеукраїнської конференції науковців та практиків «Теоретико-практичні механізми розбудови правової держави» Львів, 2011.–Ч.ІІ.–С. 15-17.
 33. Бурбика М. М. Координаційна діяльність органів прокуратури у сфері протидії злочинності в Україні / М. М. Бурбика // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Присвячено 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні. – Суми, 2011. – С. 298-301.
 34. Бурбика М. М. Аналіз інформативно-аналітичного забезпечення стосовно сприяння виробленню конкретних цілей та передбаченню результатів координаційної діяльності / М. М. Бурбика // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та сьогодення».– Одеса, 2011– ч. ІІ. – С. 32-35.
 35. Бурбика М. М. Визначення системи повноважень органів прокуратури у сфері координаційної діяльності / М. М. Бурбика // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правовий вимір сучасних реформаційних процесів в Україні». – Львів, 2011. – Ч.І. – С. 96-99.
 36. Бурбика М. М. Щодо визначення мети, завдань та принципів координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності / М. М. Бурбика // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми правотворчості очима науковців». – Одеса, 2011. – ч. 2. – С. 43-45.
 37. Бурбика М. М. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ (науково-практичний коментар) / М. М. Бурбика, М. І. Іншин. – Харків: Ніка Нова – 2011, 306с.
 38. Бурбика М. М. Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України (навчальний посібник) / М. М. Бурбика, М.І. Іншин, В.І. Олефір. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 1192с.
 39. Бурбика М. М. Отдельные вопросы повышения имиджа судебной власти в Украине / М. М. Бурбика // SRL «Cetatea de Sus», г. Кишинэу, «Закон и жизнь» – 2013. – С. 35-38.
 40. Бурбика М. М. Міжнародний досвід адміністративно-правового забезпечення взаємодії правоохоронних органів / М. М. Бурбика // Державний науково-дослідний інститут МВС України «Наука і правоохорона». – 2013. – С. 21-25.
 41. Бурбика М. М. Ще раз до визначення поняття «Правоохоронні органи» / М. М. Бурбика // Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, збірник наукових праць «Актуальні проблеми права». – 2013. – С. 23-29.
 42. Бурбика М. М. Співвідношення корупції та організованої злочинності / М. М. Бурбика, Є. М. Копаниця // Ужгородський національний університет, Науковий вісник. – 2013. – С. 19-22.
 43. Бурбика М. М. Особенности расследования коррупционных преступлений в Российской Федерации и Украине / М. М. Бурбика // Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика, Курск, Юго-Западный государственный университет. – 2013. – С. 277-282.
 44. Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи України (навчальний посібник) / М.М. Бурбика, А. М. Куліш, В. С. Шапіро. – Х. : ТОВ «Діса плюс», 2013, 228с.
 45. Бурбика М.М. Методичні рекомендації щодо отримання та надання міжнародної правової допомоги компетентними органами іноземних держав та України / М. М. Бурбика, Н. О. Рибалка, К. С. Ізбаш, І. В. Лєшукова, Н. Є. Філіпенко, М. І. Фоменко // Збірник наукових праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства «Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України». – 2013. – С. 117-152.
 46. Бурбика М. М. Науково-методичні рекомендації на тему «Організація роботи із запобігання випадків катування громадян, перевищення влади та службових повноважень працівниками ОВС України» / М. М. Бурбика, В. В. Ковальська, О. І. Безпалова, Д. В. Галкін, Ю. М. Фролов // Збірник наукових праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства «Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України». – 2013. – С. 310-339.
 47. Бурбика М. М. Образование и право: возможности и перспективы устойчивого развития в современном динамичном мире / М. М. Бурбика, В. Ковальчук // Видавництво Варшавського університету філософії Philosophy and Practice of Sustainable Devolopment. – 2013. – С. 79-86.
 48. Бурбика М. М. Вдосконалення та практична реалізація притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин / М. М. Бурбика, І. О. Іщенко // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 1. – С. 124-126. – [Електронне видання]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/1_2014/Burbyka._Ishchenko.pdf.
 49. Бурбика М. М. Отдельные вопросы защиты правосудия в Украине средствами уголовного законодательства / М. М. Бурбика // Криминологический журнал Байкальского университета экономики и права. – №2 (28)- 2014. – С.200-205.
 50. Бурбика М.М. Административный аспект государственного управления в сфере контроля за соблюдением трудового законодательства в Украине / М. М. Бурбика, О. В. Усікова // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. № 72. – 2014. – С. 289-294.
 51. Бурбика М. М. Цивільний контроль за діяльністю органів прокуратури / М. М. Бурбика // Вісник прокуратури. – 2014 – № 8. – С. 33-41.
 52. Адміністративне право України : навчальний посібник / М. М. Бурбика, А. В. Солонар, К. Д. Янішевська. – Суми: видавничо – виробниче підприємство «Мрія-1». – 2015, 358с.
 53. Тhe particularities of counteraction of hidden advertising of narcotic drugs / М.М.Бурбыка, А.Н. Кулиш, О.Н. Резник, А.В. Солонарь // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2015. — Т. 9, № 2. — С. 334–342.
 54. Бурбика М. М. Дозвільне провадження в адміністративному процесі / О.А. Александровська, М.М. Бурбика // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. – С. 65-67.
 55. Бурбика М. М. Необхідність загального нагляду прокуратури України як засобу забезпечення законності у державі / М.М. Бурбика, Е.А. Пронський // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 152-155.
 56. Бурбика М. М. Доцільність запровадження негативного ліцензування торгівельної діяльності / М.М. Бурбика, М.В. Семішкур // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. – С. 348-350.
 57. Бурбыка М. М. К вопросу о криминологической функции прокуратуры / М. М. Бурбыка // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 78-81.
 58. Бурбыка М. М. Теоретические подходы относительно определения понятия “конфликт” в международном праве / М. М. Бурбыка, Ю. В. Гаруст // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А. М. Куліша, М. М. Бурбики, О. М. Рєзніка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 378-382.