ВИСУВАННЯ І ПЕРЕВІРКА СЛІДЧИХ ВЕРСІЙ

Автори

А. А. Пось 1
Приналежність 1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007
Випуск Випуск 6, Рік 2017
Посилання Пось А. А. Висування і перевірка слідчих версій, 6, 74-78 (2017)
DOI 10.21272/legalhorizons.2017.i6.p74
Ключові слова слідчі версії, висунення версії, перевірка версії, інформаційна основа, правила висунення та перевірки версій, прийоми логічного мислення.
Анотація Стаття присвячена аналізу криміналістичних положень відносно висунення та перевірки версій. У публікації вказується, що висунення та перевірка криміналістичних версій – це розумова діяльність слідчого або іншої уповноваженої законом особи з метою побудови певного судження відносно події злочину.

Наведено у статті інформаційну основу, яка охоплює фактичну та теоретичну базу інформації відносно вчиненого злочину. Вказано підстави для висунення криміналістичних версій, а також наведено правила, якими мають користуватися суб’єкти пізнавальної діяльності під час висунення версій.

Також наведено та охарактеризовано прийоми логічного мислення, які застосовуються під час побудови (висунення) версій, а саме: аналізу та синтезу, індукції, дедукції та аналогії. За допомогою цих прийомів, більш інформативно будуються версії.

Після висунення версій проводяться певні дії, які спрямовані на збирання та перевірку доказів. Відносно перевірки криміналістичних версій у статті вказується, що цей процес проводиться з метою встановлення істини у справі. Процес перевірки включає в себе паралельну перевірку усіх висунутих версій, для того щоб з усіх наявних та ймовірних версій виділити лише одну, яка має пряме відношення до справи.

Під час побудови та перевірки версій використовуються знання про криміналістичну структуру злочину, це дозволяє систематизувати фактичну основу версії, простежити зв’язок між елементами злочину.

У висновках закріплено положення, що слідчі версії мають велике практичне значення і є обов’язковим елементом в розкритті та розслідуванні злочинів.