Авторська угода

До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях. Передрук та інше використання публікацій Журналу здійснюється тільки за погодженням із редакцією журналу «Правові горизонти» та обов’язковим посиланням на джерело. Публікація статті у Журналі є важливою складовою розвитку послідовної і всебічної системи знань та прямим відображенням якості роботи авторів статей та установ, які їх підтримують.

Автор несе відповідальність за додержання вимог при підготовці матеріалів, у тому числі, норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, а також цитат, посилань на джерела та норми права, імен та назв.

Автор, подаючи матеріали, надає право редакції опубліковувати (розміщати) поданий рукопис у друкованому та електронному вигляді; оприлюднювати та розповсюджувати в будь-який спосіб подані до редакції матеріали в друкованому та електронному вигляді; від права на одержання грошової суми від продажу примірників Журналу.

Погоджуючись з усіма висунутими вимогами редакції Журналу щодо публікації статті, автор тим самим дає згоду на використання, збір та обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Головний редактор журналу «Правові горизонти» несе відповідальність за вирішення, які зі статей, поданих до Журналу, можуть бути опубліковані. Перевірка роботи на актуальність теми та її значення для дослідників і читачів завжди повинні бути основними факторами, що впливають на рішення про публікацію статті. Головний редактор може керуватися політикою Редакційної ради Журналу, також його рішення має ґрунтуватися на положеннях закону, що забороняє порушення авторських прав і плагіат. Головний редактор може радитися з іншими членами Редакційної ради для прийняття рішення.

Точка зору Редакційної ради може не збігатися з точкою зору авторів статей. За зміст і достовірність наведеної в статтях інформації відповідальність несуть автори статей. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються і авторам не повертаються.