Політика журналу

Журнал «Правові горизонти» публікує статті різноманітної тематики правового світу для максимально широкої аудиторії читачів.

Журнал спрямований на висвітлення результатів наукових досліджень у вітчизняній правовій сфері та інтеграції набутих знань у світовий науковий і дослідницький простір.

Видання відкрите для публікації як українських, так і зарубіжних вчених, що має забезпечувати розвиток юридичних наук на українському та міжнародному рівнях.

У «Правових горизонтах» публікуються важливі для всього суспільства правові теми. Їх тлумачення, обговорення та більш детальне розкриття дає можливість поширювати журнал для широкої аудиторії читачів та передплатників. Деталізація норм українського законодавства та впровадження нових світових правових механізмів розширює цікавість і закордонних читачів до видання. Тому досвід і знання зарубіжних науковців та юристів-практиків є незамінним у публікаціях журналу «Правові горизонти».

Журнал «Правові горизонти» є українським вітчизняним виданням, проте публікації декількома мовами (українською, російською та англійською) розширює горизонти видання.

Нові ідеї молодих науковців є важливим вкладом у сучасну правову науку. Реалії сьогодення потребують змін та нововведень. Так, редакційна рада журналу «Правові горизонти» має на меті стирати кордони та поглянути на право у зовсім іншому вимірі.

Авторами публікацій в журналі можуть бути студенти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, викладачі ЗВО, науковці та практики, тому вливання нових ідей та вмінь в правову науку забезпечено.

Політика журналу не стоїть на місці, а змінюється разом із наукової новизною та досягненнями його авторів. Відкриття нових горизонтів правових знань, забезпечення детального обговорення поточних питань і проблем сучасної юридичної науки, огляд вітчизняного і міжнародного законодавства та пропонування нових інноваційних досліджень – є першочерговим завданням діяльності редакційної рада науково-практичного юридичного журналу «Правові горизонти».