Наші засновники

Перше видання «Правових горизонтів» було надруковано у 2008 році, засновником якого була Українська академія банківської справи. Видання друкувалося українською та російською мовами та виходило двічі на рік. У Журналі публікувалися основні результати наукових досліджень з правової тематики, розглядалися актуальні правові проблеми банківської системи, правоохоронних та інших органів, проводився аналіз правотворчої діяльності та практики застосування законодавства. Видання розраховане на професійних юристів, працівників органів державної влади та управління, науковців, викладачів, студентів навчальних закладів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 року № 1398-р «Про реорганізацію Української академії банківської справи» два потужні університети Сумщини – Українська академія банківської справи та Сумський державний університет об’єднані. 06.05.2016 року було створено в складі Сумського державного університету – Навчально-науковий інститут права. Відповідно проведено перереєстрацію журналу.

Із червня 2016 року вийшов в друк перший випуск оновленого науково-практичного юридичного журналу «Правові горизонти», який об’єднав думки багатьох науковців, студентів, аспірантів, викладачів та правників у єдиний потік новизни у всіх галузях права.

Журнал «Правові горизонти» започаткує нову еру в науковому пізнанні права з погляду практикуючих юристів та науковців, студентів та викладачів. Публікації, що ввійдуть та входять до журналу поширюють вітчизняні наукові знання та інтегрують їх до світового наукового і дослідницького простору.