Увага, оголошення!

Шановні колеги!

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету запрошує Вас до співробітництва в межах фахового наукового журналу

«ПРАВОВІ ГОРИЗОНТИ» /«LEGAL HORIZONS»

 Журнал включено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 11. 07. 2017 № 996)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

 серія КВ № 22248-12148ПР

 

ГРАФІК ФОРМУВАННЯ, ВИХОДУ ЖУРНАЛУ № 6 (19) ЗА 2017 Р.

До 15 грудня 2017 р.Здійснюється прийом наукових статей до журналу «Правові горизонти» № 6 (19) за 2017 р.
До 20 січня 2018 р.Авторам журналу буде розіслана електронна версія журналу у форматі «pdf».
До 26 січня 2018 р.Авторам журналу буде розіслана друкована версія журналу на поштові адреси, вказані у довідці про автора.

 

З повагою, редакція наукового журналу

Телефон: +3 8 0995213642

legalhorizons@yahoo.com

m.utkina@yur.sumdu.edu.ua

Сайт журналу:

http://law-review.sumdu.edu.ua/ua/

 

Останній термін подання матеріалів до № 6 (19) – 15  грудня 2017 року