УВАГА!

Редакційна колегія наукового журналу «Правові горизонти» запрошує до публікації у Випуску № 4 (17). Для опублікування статті необхідно не пізніше 10 червня 2017 року (включно) надіслати на електронну пошту legalhorizons@yahoo.com наступні матеріали:

  • статтю, оформлену у відповідності до вимог;
  • відомості про автора (ів);
  • автори, які не мають наукового ступеня, супроводжують свої наукові статті рецензією кандидата або доктора наук за фахом публікації;
  • фото автора (ів) та наукового керівника.

5