Актуальні теми

  1. Конституційні закономірності виникнення та тенденції побудови держави і суспільства, інститути безпосередньої свободи і демократії.
  2. Юридична рівність, вільне волевиявлення та майнова самостійність учасників господарських та трудових відносин.
  3. Забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, у процесі державного та самоврядного управління та забезпечення інформаційної безпеки суспільства.
  4. Забезпечення законності у кримінальному судочинстві, зборі доказів та провадження експертних досліджень.
  5. Дослідження правової природи судової влади, проблем розвитку законодавства щодо правового статусу прокуратуру та інших правоохоронних органів.
  6. Еволюція міжнародної системи під впливом глобалізації міжнародних відносин.
  7. Розроблення нових і вдосконалення наявних психологічних технологій, спрямованих на підвищення ефективності системи «людина-право».