СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СУЧАСНОГО СТАНУ

 

Автори А. В. Гончарова1
Приналежність 1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007
Випуск Випуск 8, Рік 2018
Посилання Гончарова А. В. Спадкування за законом: історичні передумови сучасного стану. Правові горизонти, 8, 28-32 (2018)
DOI 10.21272/legalhorizons.2018.i8.p28
Ключові слова

спадкове право, спадщина, спадкування, реценпція, спадкування за законом, черги спадкоємців.

Анотація

Автор дослідив питання історичного розвитку українського права в сучасних умов розбудови української держави. Значний інтерес являє собою спадкове право, що зазнало значних змін в історії українського законодавства. З огляду на це значущим і актуальним є здійснення історико-правових досліджень щодо формулювання інституту спадкового права на українських землях упродовж їх історичного розвитку. Питання щодо спадкування має важливе теоретичне та практичне значення, адже сьогодні з’являються нові процедури оформлення та набуття спадкового майна, для яких не завжди наявне належне правове регулювання, тому цілком доцільним є вивчення історичного досвіду вирішення подібних питань як на рівні законодавства, так і на практиці.

Завантажити