Шановні колеги!

%d0%b4%d0%b4%d0%b4%d0%b4%d0%b4%d0%b4%d0%b4

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету запрошує Вас до співробітництва в межах наукового журналу

«ПРАВОВІ ГОРИЗОНТИ» /

«LEGAL HORIZONS»

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 22248-12148ПР

Редакційна рада Журналу оголошує набір у випуск № 1 (14) за 2016 рік та запрошує науковців опублікувати свої статті з актуальної тематики в галузі права.

Ми прагнемо адаптувати досягнення українських правників в Європейську правову науку та ознайомити науковців нашої країни із закордонними досягненнями у галузі права. » Read more

Увага!


IMG_1222   
Науковий журнал «Правові горизонти» («Legal Horizons») був зареєстрований Міністерством юстиції України від 08.07.2016 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – КВ № 22248-12148ПР.

   «Правові горизонти» видається Навчально-науковим інститутом права Сумського державного університету.

    Основними програмними цілями Журналу є публікація результатів наукових досліджень, підвищення професійної компетенції фахівців, ознайомлення практикуючих правників з актуальними проблемними питаннями різних галузей юриспруденції, поширення наукових знань, передового досвіду у галузі права та методики викладання юридичних дисциплін, інтеграція вітчизняної юридичної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір.

  Періодичність видання :  1 раз в 2 місяці.

%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0_%d0%b04

Свідоцтво