ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ В УКРАЇНІ

Автори

С. В. Мирославсьий 1, Д. С. Шестаченко 1
Приналежність 1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007
Випуск Випуск 6, Рік 2017
Посилання Мирославсьий С. В., Шестаченко Д. С. Теоретичні та практичні проблеми укладання та виконання договору поставки в Україні, 6, 99-104 (2017)
DOI 10.21272/legalhorizons.2017.i6.p99
Ключові слова проблема укладання, проблеми виконання, договір поставки, поставка, продукція.
Анотація В статті розглядаються актуальні питання, які виникають при укладенні договору поставки. Як відомо, досить поширеною формою регулювання відносин, що виникають між суб’єктами підприємництва з приводу постачання продукції являється договір поставки, який є досить складним за юридичною природою та недостатньо врегульованим чинним нормативно-правовим законодавством. Встановлено, що договором поставки урегульовуються товарно-грошові, майнові та організаційні відносини в галузі виробництва. Визначено, що використовування саме такої договірної форми виробництва й реалізації продукції та товарів дозволяє вважати договір поставки спеціалізованим правовим інститутом цивільного права, оскільки саме з допомогою даного договору відбувається упорядкування відносин, що пов’язані саме з виробництвом продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання. Встановлено, що на сьогоднішній день нагального вирішення шляхом закріплення в нормативно-правовому акті вимагають положення, які стосуються врегулювання порядку укладення та виконання договорів поставки. Також відмічено, що в наукова література останнього часу не містить ані комплексних, ані фрагментальних досліджень цього важливого договору. З’ясовано, що належне виконання договору поставки значно забезпечить подальший економічний розвиток нашої держави та значно підвищить конкурентоздатність вітчизняної продукції та товарів на світовому ринку. Колізії, що виникають при врегулюванні договірних відносин поставки між ЦК України та ГК України на практиці сприяють неоднозначному трактуванню сторонами договору, що призводить до порушень прав та інтересів суб’єктів господарювання. Проблематика договору поставки продовольчих товарів не є новою для юриспруденції, однак ґрунтовні її дослідження не проводилися. Тому дана стаття спрямована на розгляд та систематизацію розглянуті проблем укладання та виконання договорів поставки за законодавством України.