АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ БЕЗВІСНОГО ЗНИКНЕННЯ ОСОБИ

Автори

Д. І. Тарасенко 1
Приналежність 1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007
Випуск Випуск 6, Рік 2017
Посилання Тарасенко Д. І. Актуальні питання розслідування безвісного зникнення особи, 6, 89-93 (2017)
DOI 10.21272/legalhorizons.2017.i6.p89
Ключові слова безвісне зникнення особи, ознаки безвісного зникнення особи, небезпечність безвісного зникнення особи, поняття безвісного зникнення особи.
Анотація В статті розглядаються питання про поняття та ознаки безвісного зникнення особи, соціально-правову природу та суспільну небезпечність безвісного зникнення особи. З’ясовано значення інституту безвісної відсутності для правозастосування. А також визначені точки зору науковців щодо поняття «безвісна відсутність» та з’ясовані характерні ознаки, що притаманні безвісній

відсутності. Дане власне визначення поняття «безвісно зникла особа». Проаналізовано, що до нормативно-правових актів, яке регламентують порядок розслідування безвісного зникнення особи відносяться Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» та Інструкції й Накази Міністерства внутрішніх справ

України. Підкреслена важливість нормативно-правих актів, які регламентують порядок розшуку безвісно відсутніх осіб. Також відмічено, що дотримання тільки нормативних приписів являється недостатнім для розкриття злочинів. Досягнути ефективність розслідування безвісно зниклих осіб можливе лише при використанні сукупності наукових знань та заснованих на них рекомендацій, які розробляються криміналістичною наукою.

Встановлено, що загальноприйнятими версіями по факту безвісного зникнення громадян вважаються дві типові версії, які розподілені на безліч конкретних версій з врахуванням наявної інформації по факту зникнення людини та особливостей її життєдіяльності, віку, статі, стану здоров’я, наявності конфліктних ситуацій. Звертається увагу, що не потрібно зациклюватися лише на одній з версій, при розслідуванні злочинів й безвісного зникнення особи, зокрема, завжди повинні висуватися контрверсії. Кожна з яких, в процесі розслідування перевіряється, уточнюється, доповнюється або ж зовсім відкидається та замінюється іншою.

Підсумовано, що успіх розшуку безвісно зниклих осіб може залежати від оперативного та належного реагування на кожну заяву і повідомлення про безвісне зникнення особи.