ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ

Автори

М. В. Сторчака 1
Приналежність 1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007
Випуск Випуск 6, Рік 2017
Посилання Сторчака М. В. Особливості криміналістичних версій, 6, 84-88 (2017)
DOI 10.21272/legalhorizons.2017.i6.p84
Ключові слова криміналістична версія, гіпотеза, припущення, слідча діяльність, правила побудови версій, правила перевірки версій, принципи перевірки версій.
Анотація У статті розглядаються проблемні питання слідчої версії як тактико-криміналістичного засобу аналітичного характеру. Головним аспектом криміналістичної версії є її пізнавальний початок: у тактичному плані криміналістична версія виступає в ролі аналітичного криміналістичного засобу, що вказує на можливі моделі досліджуваного явища, головною з яких є модель

криміналістичної характеристики злочину певного виду.

Пошуково-пізнавальна діяльність слідчого розпочинається з висунення версій, тобто побудови гіпотетичної реконструкції події, що сталася. Криміналістичними прийнято називати версії, які висуваються суб’єктами пізнавальної діяльності. Наведено поняття криміналістичної версії, а також вказано на те, що криміналістична версія як різновид гіпотези, характеризується певними особливостями. Також звертається увага на те, що теорія криміналістики висуває ряд вимог, які пред’являються до криміналістичної версії, за допомогою таких вимог, версії відрізняються від припущень.

Перелічено правила, які обов’язково мають бути використані при перевірці версій, що висуваються, а також, охарактеризовано принципи, на яких ґрунтується процес висунення криміналістичних версій. Висунуті суб’єктами кримінального судочинства версії повинні бути реальними, логічно обґрунтованими.

У висновках на основі дослідження, зазначено, що криміналістичні версії мають важливе значення під час планування розкриття та розслідування різноманітних злочинів.