ОСНОВНІ НАУКОВІ ПОЛОЖЕННЯ ТРАСОЛОГІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ

Автори

О. М. Льон 1
Приналежність 1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007
Випуск Випуск 6, Рік 2017
Посилання Льон О.М. Основні наукові положення трасології в криміналістиці, 6, 60-63 (2017)
DOI 10.21272/legalhorizons.2017.i6.p60
Ключові слова трасологія, сліди-відображення, матеріально-фіксовані сліди, завдання трасології, предмет трасології.
Анотація В статті розглядаються питання про поняття трасології, її наукові основи. Трасологія це наука що займається вивченням слідів-відображень або матеріально-фіксованих слідів. В 1936 році термін трасологія в кримінально-виконавчому праві було вжито російським вченим М. М. Гернет, а  в 1938 р. цей термін було  використано для найменування розділу криміналістичної техніки радянським ученим-криміналістом М. І. Якимовим.

Визначено, що під трасологією варто розуміти розділ криміналістики, який належить до криміналістичної техніки, який розробляє методи та науково-технічні засоби, що пов’язані з фіксацією, вилученням, виявленням слідів, що використовуються для більш швидкого розкриття злочинних діянь.

З’ясовані предмет та головне завдання трасології в криміналістичній науці. Визначені загальні та спеціальні завдання криміналістичної трасології.

Досліджено, що помітний вплив теоретичних положень, методів і прийомів трасології прослідковується на таких криміналістичних експертизах, як судово-балістичній, вибухотехнічній, технічній експертизі документів, матеріалознавстві.