КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХАБАРНИЦТВА

Автори

Ю.О. Кандиба 1
Приналежність 1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007
Випуск Випуск 6, Рік 2017
Посилання Кандиба Ю.О. Криміналістична характеристика хабарництва, 6, 54-59 (2017)
DOI 10.21272/legalhorizons.2017.i6.p54
Ключові слова хабарництво, хабарник, криміналістична характеристика хабарництва, місце вчинення хабарництва, спосіб вчинення хабарництва.
Анотація У статті узагальнено поняття криміналістичної характеристики хабарництва, а також з’ясовано, що під дослідженням криміналістичної характеристики хабарництва розуміється з’ясування характеру злочину та його кримінально-правова кваліфікація. Визначені головні причини складності розслідування хабарництва.

З’ясовано, що особливістю предмета хабара являється виключно майновий характер, оскільки отримання хабара відноситься до корисливих злочинів. До предмета хабара слід відносити майно, право на майно або інші дії майнового характеру.

Проаналізовано особливості механізму вчинення хабарництва. На відміну від інших злочинів для нього характерні певні особливості. Зокрема, його суб’єктивна сторона має обов’язково складатися із двох елементів – хабародавця та хабарника, взаємовідносини між якими мають прихований характер.

Визначено, що одним із найбільш значущих елементів криміналістичної характеристики хабарництва є способи вчинення злочину, які різняться, адже охоплюють значний діапазон прагнень різноманітних осіб у тій чи іншій сфері посадової діяльності.

Проаналізовано та з’ясовано, що важливе місце при розгляді питання криміналістичної характеристики хабарництва має місце спосіб приховування злочину. Незважаючи на різноманіття структур, де ті чи інші вигоди можуть бути одержані за хабарі, способи їх приховування досить типові. Дані способи розглянуті в роботі.

Щодо місця давання хабара, з’ясовано, що в залежності від предмета, він може бути двох видів матеріалізований та документальний. В залежності від цього визначені типові місця, які властиві обом видам.

У підсумках дане власне визначення поняття криміналістичної характеристики хабарництва під яким слід розуміти систему взаємоузгоджених фактичних даних та заснованих на них наукових висновків та рекомендацій про особливості розслідування даного виду злочинів.