КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРАВДИВИХ ПОКАЗАНЬ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИКРИТТЯ

Автори

Н. В. Чегренець 1
Приналежність 1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007
Випуск Випуск 6, Рік 2017
Посилання Чегренець Н. В. Криміналістична характеристика неправдивих показань та способи їх викриття, 6, 44-48 (2017)
DOI 10.21272/legalhorizons.2017.i6.p44
Ключові слова злочин, криміналістична характеристика, відповідальність, показання, неправдиві показання, жести нещирості, докази, допит, викриття
Анотація Дана стаття присвячена дослідженню особливостей доказів, а саме показань суб’єктів кримінального провадження. Зокрема, проблеми наукового визначення понять «криміналістична характеристика», «показання», «завідомо неправдиві показання» та особливо специфічних рис формування завідомо неправдивих показань. Наголошено на зясуванні поняття криміналістичної характеристики злочинів завідомо неправдивих показань, відокремлені їх складові елементи. Викладено докладний опис прийомів та методів, спрямованих на викриття неправдивих показань. На основі аналізу наукових джерел розглянуто основні підходи щодо розуміння вищезазначених понять. Окрему увагу приділено питанням щодо причин дачі неправдивих показань, методики їх викриття. Наведено характеристику так званих «жестів нещирості». Розглянуто важливий аспект, як відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань. Запропоновано власне бачення щодо поняття «криміналістичної характеристики неправдивих показань».

Наголошено на необхідності подальшого дослідження та аналізу даної проблематики, в тому числі внесення змін до законодавства, зокрема до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України.