ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ ОТРИМАНИХ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ

Автори

Ю. С. Зайченко 1
Приналежність 1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007
Випуск Випуск 6, Рік 2017
Посилання Зайченко Ю. С. Проблемні аспекти державного регулювання у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів отриманих незаконним шляхом, 6, 34-39 (2017)
DOI 10.21272/legalhorizons.2017.i6.p34
Ключові слова запобігання, корупція, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, протидія, державний контроль.
Анотація Стаття присвячена висвітлено питання щодо функціонування існуючої системи державного фінансового контролю та висвітленню проблемних аспектів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом в Україні. Показано, що відмивання доходів становить складний процес, що постійно вдосконалюються. Проаналізовано механізми

державного впливу на відмивання доходів отриманих незаконним шляхом.

У даній роботі визначене поняття доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. На основі норм цього Закону та Кримінального кодексу України, запропоновано під

доходами, отриманими злочинним шляхом, розуміти будь-який економічний прибуток, одержання якого пов’язане з порушенням законодавства будь-якого ступеня тяжкості. Зроблено системний аналіз інших нормативно-правових актів, що регулюють питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Розглянуто статус та повноваження основних органів, що забезпечують протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України та Державної фіскальної служби України. На основі аналізу судової практики, зроблено висновок, що однією з проблем ефективного

проведення контролю по попередженню, виявленню легалізації, доходів одержаних злочинних шляхом є недосконала організація взаємодії між органами загального державного фінансового контролю та спеціальними органами, які його здійснюють.

У статті запропоновано розробити збалансовану політику, перш за все законодавчу, яка забезпечуватиме протидію легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, а також вдосконалити вже існуючий механізм протидій легалізації незаконно отриманих коштів, спираючи на ефективно діючий міжнародний досвід та рекомендації.