НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Автори

М. В. Старинський 1, Я. П. Дибченко 1
Приналежність 1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007
Випуск Випуск 6, Рік 2017
Посилання Старинський М. В., Дибченко Я. П. Національний банк України в системі контролюючих органів України, 6, 29-33 (2017)
DOI

10.21272/legalhorizons.2017.i6.p29

Ключові слова банківська система, гілка влади, контролюючий орган, Національний банк України, центральний банк.
Анотація Стаття присвячена дослідженню діяльності Національного банку України як контролюючого органу. Визначено, що в нашій країні центральним банком та водночас контролюючим органом банківської системи є Національний банк України. Встановлено, що його банківська діяльність є зрозумілою, але, як контролюючий орган він є малодослідженим. Визначено, що його

контрольні функції не мають конкретного окремого вираження, хоча це є необхідним для його визначення саме як контролюючого органу. Дані функції здійснюються відповідними структурними підрозділами Національного банку України, однак, їх діяльність залишається неконкретизованою. Здійснена характеристика центрального банку як органу виконавчої влади. Також, встановлено, що дослідженню його контрольних функцій в науці взагалі не приділена увага.