ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Автори

А. В. Солонар1, А. Ю. Якименко 1
Приналежність 1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007
Випуск Випуск 6, Рік 2017
Посилання Солонар А. В., Семенников С. В. Історія становлення і розвитку інституту поліцейського, 6, 23-28 (2017)
DOI 10.21272/legalhorizons.2017.i6.p23
Ключові слова поліція, поліцейський, Національна поліція, історія розвитку поліції, статус поліцейського.
Анотація У статті досліджено особливості розвитку інституту поліцейського починаючи з його зародження у часи античності. Проаналізовано міркування наукового співтовариства стосовно особливостей розвитку зазначеного інститут у різні періоди історії. На підставі аналізу нормативно-правових актів визначено осіб, які виконували функції поліцейського починаючи з появи поліції за часів царської Росії і закінчуючи прийняттям Закону України «Про Національну поліцію». Крім того, досліджено особливості розвитку інституту поліцейського у період радянської влади, Німецько-радянської війни, входження України до СРСР. У результаті проведеного дослідження виокремлено етапи становлення інституту поліцейського: 1 етап – античні часи (поява перших згадок про поліцію); 2 етап – 18 ст. – період царської Росії (поява поліцейського, який за своїми функціями нагадував сучасного, створення спеціалізованих поліцейських органів на території України); 3 етап – радянський період (функції поліцейського виконували працівники робітничо-селянської міліції; закріплення нових функції у представників міліції у зв’язку з Німецько-радянською війною; реорганізація органів міліції: перетворення Народного комісаріату внутрішніх справ на Міністерство внутрішніх справ СРСР, прийняття Дисциплінарного статуту; ліквідація МВС СРСР; затвердження «Положення про радянську міліцію»; створення МВС УРСР; прийняття Закону УРСР «Про міліцію»); 4 етап – період незалежності України (прийняття Законів України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ», Розпорядження Президента України «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України», Закону України «Про Національну поліцію», Положення про Національну поліцію). Підкреслено, що остаточно статус поліцейського було законодавчо закріплено із прийняттям Закону України «Про Національну поліцію».