ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Автори

С. В. Семенников1
Приналежність 1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007
Випуск Випуск 6, Рік 2017
Посилання Семенников С. В. Поняття та ознаки адміністративної послуги. Правові горизонти, 6, 17-22 (2017)
DOI 10.21272/legalhorizons.2017.i6.p17
Ключові слова адміністративна послуга, адміністративний акт, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, ознаки адміністративної послуги.
Анотація У статті проаналізовано нормативно-правові акти, які містять у собі положення, що стосуються визначення поняття адміністративної послуги. Визначено, що законодавче тлумачення адміністративної послуги закріплюється на рівні Закону України «Про адміністративні послуги» та Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади. Наведено, що схожі визначення поняття адміністративної послуги закріплені як у Законі України «Про адміністративні послуги», так і у Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади. Підкреслено, що законодавче визначення акцентує увагу на розумінні адміністративної послуги через результат діяльності відповідних суб’єктів. В результаті аналізу міркувань представників наукового співтовариства, наголошено на існуванні декількох підходів до розуміння поняття адміністративної послуги: 1) як відповідного результату діяльності; 2) як діяльності або форми діяльності певних суб’єктів; 3) як певного виду послуги; 4) як конкретного правовідношення; 5) як інституту адміністративного права. Також наведене власне розуміння дефініції адміністративної послуги як послуги, яка надається органами державної влади, органами місцевого самоврядування і уповноваженими суб’єктами за заявою фізичної або юридичної особи і сприяє створенню умов реалізації прав, свобод і законних інтересів заявників шляхом прийняття відповідного адміністративного акта. Крім того, на підставі проведеного аналізу законодавства та думок науковців, наведено ознаки, які притаманні адміністративним послугами, а саме: 1) певний вид встановленої законом послуги; 2) надається уповноваженим суб’єктом (органами державної влади, органами місцевого самоврядування і уповноваженими суб’єктами); 3) підстави, порядок і умови надання чітко визначені законом; 4) підставою надання адміністративної послуги є заява фізичної або юридичної особи; 5) сприяє створенню умов реалізації прав, свобод і законних інтересів заявників; 6) її результатом є прийняття відповідного адміністративного акта.