Склад редакційної ради

1
Головний редактор – Юрій Віталійович Гаруст / Y. V. Harust

Завідувач кафедри адміністративного,  господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, доктор юридичних наук, доцент.

Богдана
Випусковий редактор – Богдана Олегівна Павленко / B. O. Pavlenko

Викладач-стажист кафедри адміністративного,  господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету

3
Ульвіє Айден / Ulviyye Aydin

Доцент університету імені Джелал Байара, Туреччина, доктор філософії

 

4
Марина Василівна Андріяшко / Maryna V. Andryiashka

Доцент Барановицького державного університету, Білорусь, кандидат юридичних наук, доцент.

Marian Vrabko_photo

Марьян Врабко / Marian Vrabko

Завідувач кафедри адміністративного права і права навколишнього середовища юридичного факультету Університету ім. Я.А. Коменського, Словацької Республіки. Доктор юридичних наук, професор. 

5
Бекім Максуті / Bekim Maksuti

Заступник Міністра оборони Республіки Македонії, кандидат наук в області миру і розвитку.

6
Ельда Зотай / Elda Zotaj

Викладач Університету Александра Моссі, Албанія, кандидат наук у сфері «Дипломатія та міжнародні відносини у Європейському Союзі».

7
Убер Села / Ylber Sela

Викладач юридичного факультету Державного університету Тетово, Македонія, кандидат політичних наук.

Screenshot_1
Йонко Кунчев /Yonko Kunchev

Професор, доктор юридичних наук Варненського вільного університету (Республіка Болгарія).

8
Доменіко Віті /Domenico Viti

Професор юридичного факультету Університету м. Фоджа, Італія, доктор філософії, професор.

9
Анатолій Миколайович Куліш / A. M. Kulish

Директор Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор.

10
Роман Арестович Петров / Roman A. Petrov

Завідувач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філософії (Велика Британія), доктор юридичних наук, професор

11
Юрій Сергійович Шемшученко / Yurij S. Shemshuchenko

Директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік Академії правових наук України, Іноземний член Російської академії наук, Почесний ректор Київського університету права НАН України.

12
Віктор Володимирович Сухонос / V. V. Sukhonos

Професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, доктор юридичних наук, професор.

13
Роман Сергійович Мельник / R. S. Melnyk

Завідувач кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Центру німецького права, доктор юридичних наук, професор.

14
Володимир Іванович Курило / V. I. Kurylo

Завідувач кафедри  адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів та природокористування України, віце-президент Академії наук вищої освіти України, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, академік Міжнародної кадрової академії.

photo
Олександр Миколайович Музичук / Oleksandr M. Muzychuk

Декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

почесні - 1

Віктор Дмитрович Чернадчук / V. Dm. Chernadchuk

Науковий ступінь та вчене звання: доктор юридичних наук, професор.

почесні - 2

Михайло Михайлович Бурбика  / M. M. Burbyka

Науковий ступінь та вчене звання: доктор юридичних наук, професор.