Контакти

Юридична адреса засновника:

40007, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2

Сумський державний університет.

Навчально-науковий інститут права.

 

Місцезнаходження редакції (Головний редактор)

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету

40000, Україна , Сумська область, м. Суми

вул. Петропавлівська, 57

 

Веб-адреса: http://law-review.sumdu.edu.ua/

Пошта:   legalhorizons@yahoo.com

Відповідальний секретар

Уткіна Марина Сергіївна.

Тел. +380994642350.

E-mail: utkina.maryna93@gmail.com