Журнал включено до переліку наукових фахових видань

Журнал “Правові горизонти” було включено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 11. 07. 2017 № 996)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 22248-12148ПР