Шановні колеги!

Редакційна колегія наукового журналу «Правові горизонти» із радістю повідомляє, що Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України із юридичних наук.

Так, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 996 від 11. 07. 2017 р. науковий журнал «Правові горизонти», який видається Сумським державним університетом, було включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

У Журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних вчених і здійснюється популяризація наукових досліджень із юридичних наук.

Картинки по запросу научные журналы