Увага!


IMG_1222   

Науковий журнал «Правові горизонти» («Legal Horizons») був зареєстрований Міністерством юстиції України від 08.07.2016 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – КВ № 22248-12148ПР.

«Правові горизонти» видається Навчально-науковим інститутом права Сумського державного університету.

Основними програмними цілями Журналу є публікація результатів наукових досліджень, підвищення професійної компетенції фахівців, ознайомлення практикуючих правників з актуальними проблемними питаннями різних галузей юриспруденції, поширення наукових знань, передового досвіду у галузі права та методики викладання юридичних дисциплін, інтеграція вітчизняної юридичної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір.

Періодичність видання :  1 раз в 2 місяці.

%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b0_%d0%b04