Увага!

З 1.02.2018р. змінився відповідальний секретар – Павленко Богдана Олегівна

Статтям журналу «Правові горизонти» присвоюються цифрові ідентифікатори DOI

Шановні колеги! Починаючи з номеру 6(19) 2017 статтям наукового журналу «Правові горизонти» присвоюють цифрові ідентифікатори (DOI). Реєстрація цифрових ідентифікаторів статей DOI в міжнародному реєстрі науково-інформаційних матеріалів CrossRef дозволить спростити ідентифікацію та пошук наукових робіт.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань

Журнал “Правові горизонти” було включено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 11. 07. 2017 № 996)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 22248-12148ПР

1 2 3 4